Conflictbemiddeling

Zijn er conflicten tussen de werknemers onderling of is er onenigheid met u als leidinggevende cq werkgever. Of is er een conflict ontstaan tussen uw bedrijf en één van uw afnemers. De werksfeer wordt er niet beter op. Ziekteverzuim kan één van de gevolgen zijn of uw belangrijke zakenrelatie haakt af.

Veel van onze kostbare tijd gaat verloren in het trachten conflicten op te lossen. Vaak zijn we zowel privé als zakelijk bijna dagelijks bezig om de situatie voor een ieder zo acceptabel en aangenaam mogelijk weer te geven.

Helaas komen we maar al te vaak in een situatie waarin geen oplossing in het vooruitzicht lijkt te zijn. We lopen er te lang mee rond, de situatie verhard zich en langzaam belanden we in een impasse waarin alle partijen zich zichtbaar zorgen gaan maken.

Resultaatgerichte conflictbemiddeling

Er ontstaan gespannen situaties welke ten koste gaan van ieders kostbare persoonlijke leven. Resultaat is stress, ziekteverzuim, agressie en in enkele gevallen tot zelfs volledige maatschappelijke uitval. Ook binnen het bedrijfsleven gelden deze uren als improductief en zullen deze worden teruggevonden in de omzetcijfers.

Conflictbemiddeling als oplossing

Na een zorgvuldige probleemanalyse worden duidelijke afspraken gemaakt door alle partijen en een ieder is hier aan te houden. Conflictbemiddeling kan alleen dan plaats vinden als alle betrokken partijen bereidheid geven te willen meewerken aan een oplossing. Conflicten onstaan meestal door gebrek, of onvermogen met elkaar te communiceren.

Met deze wetenschap gaan we graag samen met u aan de slag.