Coaching

Werknemers zijn waardevolle en krachtige elementen binnen een team of organisatie. Het is daarom van groot belang dat werknemers plezierig, betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen blijven uitvoeren.

Coaching op het werk kan goed helpen als iemand problemen ervaart (persoonlijk of op het werk) en hierdoor zijn/haar taken niet meer adequaat kan uitoefenen. Of als er geen plezier (meer) wordt ervaren in het uitvoeren van de taken. Coaching:

Coaching kan zowel in privésituaties als bij stagnaties in projecten op het werk. Bij het coachen spreken we concrete doelen af en de voortgang wordt steeds geëvalueerd.

Het rendement van coaching is dat mensen anders leren denken over en bewuster omgaan met o.a. werkdruk, stress of conflicten. In staat zijn te komen tot een open bedrijfscultuur waardoor de werksfeer verbetert, leren betrokken te zijn naar elkaar met als resultaat dat het ziekteverzuim daalt. Coaching van de individuele persoon staat centraal in onze afspraken. Gezien het karakter van coaching, is de relatie strikt vertrouwelijk. Al wat de coach met de mensen bespreekt is dus vertrouwelijk.

De coach stimuleert het zelfvertrouwen en helpt met het bereiken van persoonlijke doelen. Samen met de coach worden in effectieve en gestructureerde gesprekken doelen gesteld. Ook worden er afspraken gemaakt hoe deze doelen worden bereikt. Een coach is een objectieve, creatieve en inventieve. buitenstaander, heeft een luisterend oor en helpt om problemen in het juiste perspectief te zien en op te lossen.

U kunt Campagne Counselling als freelance coach inhuren. De coach zal zich onafhankelijk opstellen waarbij de privacy van de werknemer gewaarborgd wordt.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw bedrijf/organisatie? Neem dan contact op met Campagne Counselling. Een offerte op maat wordt voor u gemaakt.