Praktijk

Het gezicht achter Campagne Counselling is oprichtster Marianne Hendriks- Campagne.

Over Marianne Hendriks- Campagne, gediplomeerd en geregistreerd counsellor:

Integer, doortastend, intuïtief, pragmatisch, doelgericht, sensitief, empatisch, zorgvuldig, professioneel, origineel en creatieve aanpak.

Vriendelijkheid, integriteit, vertrouwen, openheid, respect en contact zijn voor mij belangrijke waarden.

Mijn kennis houd ik bij door regelmatig vervolgopleidingen, trainingen en workshops te volgen en ik maak tevens gebruik van intervisie en supervisie.

Vertrouwen
Alles wat u met mij bespreekt zal geheel vertrouwelijk zijn! Ik ben gebonden aan een ethische beroepscode die verplicht het besprokene onder het beroepsgeheim te houden. Ook wanneer het counsellings/coachingstraject wordt vergoed door een derde partij, zoals een werkgever. Ook dan zal er geen informatie aan derden of andere instanties verstrekt worden, behalve op schriftelijk verzoek van uzelf.