Relatieproblemen/Relatietherapie

Tijdens je leven kun je te maken krijgen met spanningen en problemen in de relatie met je naasten. Spanningen kunnen bijvoorbeeld ontstaan wanneer kinderen geboren worden of juist uit huis gaan, of wanneer ziekte de relatie beïnvloedt. Met je relatie in een sleur terecht komen, irritaties die optreden kunnen langzaam maar zeker partners uit elkaar drijven. Ook kan het drukke bestaan of een druk gezinsleven zijn weerslag hebben op je relatie en maak je weinig tijd voor elkaar vrij. Je groeit langzaam uit elkaar en je twijfelt waarom je ooit bent gaan samen samenwonen of getrouwd bent. Je hebt het gevoel dat de passie is verdwenen. Daarnaast kan het zijn dat je moeilijk grenzen aan kunt geven en vaak voor de ander kiest in plaatst van tijd vrij te maken voor jezelf.

Verschillen tussen partners in een relatie zijn natuurlijk. Dat geldt ook voor verschillen tussen ouders en (volwassen) kinderen en tussen

kinderen onderling. Soms lijken de onderlinge verschillen in relaties onoverkomelijk en brengen ze heftige emoties teweeg.

Hierdoor kunnen van allerlei lichamelijke of psychische klachten ontstaan.

Deze klachten lijken vaak aan één partner gekoppeld te zijn. Maar meestal is er sprake van een wisselwerking tussen deze klachten en de problemen in de relatie als geheel.

De volgende klachten kunnen bij relatieproblemen voorkomen:

Als de relatieproblemen leiden tot psychische klachten, onbevredigend gevoel of het dreigen uit elkaar te gaan kan hulp nodig zijn.

Counselling kan je helpen door:

Het kan natuurlijk ook dat een relatie gewoonweg niet werkt. Dan is het fijn om te weten dat je er alles aan gedaan hebt, en het inzicht hebt verkregen hoe alles nu precies is gelopen. Je hebt dan wel persoonlijke ontwikkeling op gedaan! Bovendien kan counselling ondersteunend zijn in de soms moeilijke tijden die aanbreken wanneer een relatie verbroken wordt.