Stress-vrij

Stress wordt steeds meer gezien als volksziekte nummer één.
Vele lichamelijke en geestelijke aandoening zijn al dan niet direct of indirect aan spanning & stress gerelateerd. Counselling / Coaching kan worden ingezet om u te helpen de genezing van stress te bespoedigen en de balans weer te vinden. Een counsellor / coach doorbreekt de spanning stressreactie en als techniek ingezet die je helpt minder automatisch en onbewust met stress om te gaan. Kenmerken van langdurige stress op onze geestelijke gesteldheid zijn o.a. concentratieproblemen, toename van vergeetachtigheid, emotionaliteit (b.v. snel ontroerd, driftig, blij of teleurgesteld zijn), besluiteloosheid, slaapproblemen, dwangmatigheid, minder nauwkeurig zijn, lusteloosheid, cynisme, afzetten en onverschilligheid bij werk en in de privé situaties, prikkelbaarheid, minderwaardigheidsgevoelens, verminderde lichamelijke conditie en seksuele problemen.

‘Geluksgevoel’ hormonen als o.a. endorfine nemen af waardoor depressies vaker voorkomen en we vatbaarder worden voor verslavingen.

Symptomen

Directe lichamelijke effecten van stress zijn spanningshoofdpijnen, spijsverteringsstoornissen, korte ademhaling, zweethanden, verkrampte schouders, nek en kaak en hyperprikkeling. Indien de overbelasting langer aanhoudt leidt kan dat leiden tot nek en rugklachten, maagzweren, concentratiestoornissen, geheugenverlies, hartproblemen, bloeddrukstoornissen, cholesterolverhoging, seksuele disfunctie, diabetes, ontstekingen, verzwakt immuunsysteem, verhoogde kans op kanker, griep, verkoudheden en blessures, alvleesklierstoornissen verstoord metabolisme, slaapstoornissen en chronische vermoeidheid.

Wat is stress

Stress is alle spanningen die we in ons dagelijks leven ervaren. Stress is de respons die door een stressgebeurtenis wordt veroorzaakt. Deze stressgebeurtenissen kunnen zowel van buitenaf komen als door onszelf veroorzaakt worden. Het woord stress heeft vaak een negatieve bijsmaak. Elke uitdaging, prikkel, taak, activiteit, gebeurtenis brengt druk of spanningen met zich mee. Zolang wij zelf deze prikkels als een uitdaging beschouwen is er geen sprake van stress, zelfs als deze uitdagingen ons moeite, energie en zware offers kosten. Positieve stress/spanning geeft het leven kleur, maakt het prikkelend en helpt ons beter te presteren. Een tekort aan stress (bijvoorbeeld verveling) en continue blootstelling aan hoge intense spanning kan wel schadelijk zijn. In welke mate stress als probleem wordt gezien of ervaren is per persoon verschillend.

Counselling / Coaching kan sturing geven waardoor mensen inzicht krijgen hoe zij zelf sturend kunnen zijn.

De meerderheid reageert automatisch op stress/spanning. Automatische reacties verergeren bijna per definitie stress. Ze verhinderen dat we helder zien, daardoor de juiste beslissingen kunnen nemen, problemen creatief kunnen oplossen en emoties goed kunnen uiten. Voordat u het weet beland u in een vicieuze cirkel en leiden de effecten tot een of ander vorm van klachten. Wanneer we in staat zijn om met behulp van een counsellor / coach onze bewustwording van onze stressoorzaken, het stressproces en de gevolgen van onze reactie te verbeteren, kunnen we onze ervaring van de stresssituatie veranderen en de vicieuze cirkel doorbreken. Wanneer deze ervaring verandert, kan ook het gevolg van stress veranderen.

Het herkennen en waarnemen van stressreacties en spanningen bij uzelf zijn een noodzakelijke voorwaarde om verder te komen en het probleem bij de wortel aan te pakken. Een counsellor / coach helpt u graag bij dit proces.

Door middel van Counselling / coaching kunnen we bewuster keuzes leren maken waardoor u zelf meer onder controle hebt en er overzicht is. Vaak is stress een onbewust proces.

Allereerst, hebben we soms niet in de gaten dat we stress ervaren. Ten tweede zijn er misschien wel meer situaties en gebeurtenissen die stress bij ons veroorzaken. Ten derde, naarmate de stressreactie langer aanhoudt wordt het moeilijker om deze te herkennen en bewust met stress om te gaan.

We worden langzaam maar zeker steeds onbewuster met alle gevolgen van dien. Voor we het weten lopen we langdurig met een hoge spierspanning, bloeddruk, hoge ademhaling, slechte stofwisseling en een verstoorde spijsvertering rond. Counselling / coaching biedt de helpende hand om deze stap voor te zijn.

Ter voorkoming van overbelasting ondersteunt en begeleidt een counsellor / coach u. Voordat overbelasting te veel energie gaat kosten en een te sterke invloed heeft op ons emotioneel welbevinden geeft een counsellor/ coach handvatten die helpen om gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen te ontwikkelen.