Counselling & Coaching

Counselling is een kortdurende vorm van cliënt gerichte psychosociale hulpverlening.

Door inzichtgevende gesprekken zult u zelf ontdekken hoe u het beste met uw problemen om kunt gaan of hoe u ze kunt oplossen. Ieder mens kan in zijn of haar leven momenten meemaken waarop het allemaal teveel lijkt te worden. Bij counselling wordt u aangemoedigd dit te verwoorden. Dit zal de problematiek verhelderen, waardoor er meer inzicht in de eigen situatie ontstaat. Inzicht is een eerste belangrijke stap naar probleemvermindering of probleembeheersing. U leert resultaat te boeken op korte termijn die een uitwerking heeft op langer termijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het proces en de keuzes die u daarin maakt.

Counselling werkt via de psychologische principes van Maslow, Rogers en Egan. Kenmerkende hiervan is dat de counsellor altijd op gelijke voet staat met u. De sessies zijn erop gericht u te helpen bij uw groei en ontwikkeling.

Counselling vindt plaats in een vertrouwelijke setting. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de moeilijkheden, de stress, het ongenoegen, de onmacht, of het gevoel “de weg kwijt te zijn” te verkennen.

In de sessies, maar ook zeker in de tussenliggende tijd, kunt u onderzoeken welke gedachten, gevoelens en gedrag een rol spelen in de probleemsituaties. U krijgt inzicht in de problematiek en kan onder andere leren verwoorden wat zich afspeelt in lichaam en geest (holistische benadering) en kan komen tot herkenning van het probleem.

De rol van de counsellor zal zijn dat deze met een open, persoonsgerichte en een niet-confronterende houding u tegemoet zal treden. Een houding heeft waarin betrokkenheid, empathie en respectvolle acceptatie een belangrijke rol spelen. De vraagstelling zal meestal open zijn en niet directief.

De counsellor ondersteunt u in al uw hoedanigheidheden (intra-persoonlijk en inter-persoonlijk. Dat wil zeggen de eigen persoonlijkheid en uw persoonlijkheid in relatie met anderen.) en biedt een holistische aanpak, eventueel door gebruik te maken van andere bewustzijnsvergrotende werkwijze. Door diverse interventies in te zetten bijvoorbeeld: visualisaties, oefeningen en opdrachten etc. Bovenal zal de counsellor de mens behandelen en niet de klacht!