Werkwijze

Gemiddeld zal het traject rond de 8 sessies zijn. (dit hangt helemaal af van de probleemsituatie/klacht en de inzet van de client)

Voordelen: Kortdurend, probleemoplossend, praktisch, pragmatisch en creatief.

Intake: Alvorens het eerste gesprek worden de intake formulieren naar u toegestuurd. Deze zijn dan retour gemaild voor de intake zodat er direct gericht aan de slag gegaan kan worden. Er wordt dan inzicht verkregen in de klachten, problemen en verwachtingen en wensen tot verbetering. Ook wordt aandacht besteed aan de ontstaan geschiedenis van de klachten. Er wordt een hulpvraag geformuleerd.

Behandeling: Als er overeenstemming is over de probleem beschrijving, doelstelling en behandelaanpak kan het traject beginnen. De duur van het traject en de gespreksfrequentie zullen worden bepaald. Campagne Counselling werkt met een behandelovereenkomst waarin de gemaakte afspraken vermeld in zullen staan. Er zal veel met cognitieve gedragstherapie worden gewerkt. Hierbij gaat u vooral onderzoeken welke moeilijkheden er op dit moment spelen. Het is een praktische en gestructureerde vorm en legt de nadruk op het veranderen van het gedragspatroon. Maar ook op het veranderen van de manier van denken. U wordt aangemoedigd om zelf na te denken waarom, waardoor en hoe u in een bepaalde situatie bent beland. Daardoor wordt u bewust dat uw keuzes en handelen ook gevolgen kunnen hebben. De zelfredzaamheid van u wordt hierdoor vergroot, waardoor u minder snel terugvalt op momenten dat het weer moeilijk wordt (doorbreken van een patroon).

Afronding: Nadat klachten en problemen voldoende zijn verminderd of verdwenen. Zal er een afspraak worden gemaakt voor een follow up die plaats vind na drie maanden. Daarna zal in overleg het behandelcontact worden afgerond. Het einddoel is dat u weer zelfredzaam wordt en dat u handvatten meekrijgt om hiermee verder te kunnen in uw eigen leven.

Therapievormen die ingezet kunnen worden zijn Cognitieve therapie, EMDR, Hartcoherentie, NLP, Mindfulness, RET. Systemisch werken.