Verschil met andere Hulpverlening

Alle vormen van hulpverlening overlappen elkaar. De belangrijkste verschillen zijn:

Bij een psychiater komen meestal mensen die (tijdelijk) niet meer toerekingsvatbaar zijn. Hij of zij behandeld uitsluitend mentale stoornissen, is arts en heeft de bevoegdheid om medicijnen voor te schrijven.

Een Psycholoog is een wetenschapper met een specialisatie. Er zijn vele soorten psychologen zoals: bedrijfs-, kinder-, gezondheids-, neuropsychologen enz. Ieder met zijn eigen opvattingen en werkwijzen.

(Psycho)therapeuten bieden een cliënt de therapie aan waarvoor ze geleerd hebben. Zo zijn er gestaltetherapeuten, hypnotherapeuten en psychotherapeuten.

Maatschappelijkwerkers helpen mensen vooral sociaal maatschappelijke problemen oplossen.

Ten opzichte van Counselling zijn ze sterk directief, dat wil zeggen dat ze hun cliënten oplossingen voorschrijven.

Counselling zou u kunnen vergelijken met cliëntgerichte en vriendelijk psychotherapie. Een counsellor onderscheidt zich door zijn openheid, oprechtheid, respect, luisteren, empathie (meevoelen) en vooral zijn non-directieviteit. Dit is dat hij of zij nooit zal vertellen wat u moet doen, hoe u het moet doen of u met zijn of haar adviezen belasten. Als u er om vraagt, dan kunt u weliswaar advies krijgen omtrent praktische zaken, maar u neemt altijd uw eigen beslissingen.

Een counsellor leert u hoe u zelf kan doen of wiens hulp u daarvoor kunt inschakelen. Bij een counsellor bent u nooit een patiënt (=passief laten behandelen of helpen). Gezamenlijk gaat u met uw counsellor op verkenning naar nieuwe mogelijkheden.