Bedrijfscounselling

Uw bedrijf is gebaat bij goed functionerende medewerkers. In de praktijk komt het regelmatig voor dat uw medewerkers (tijdelijk) niet goed functioneren. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

Terug dringen ziekteverzuim

Bedrijfscounselling is een vorm van kortdurende individule psychosociale hulpverlening. bedrijfscounselling is gericht op praktische therapie en doelgerichte oplossingen. Deze sluiten perfect aan op datgene wat zich binnen het bedrijfsleven afspeelt.

Motto is immers: Hoe houd men een mens met een probleem gezond en aan het werk.

Positieve aandacht voor uw werknemers zal zich vertalen in minder ziekteverzuim en hogere kwaliteit. Prestatie van het werk. De persoonlijke groei van de werknemers heeft een positief effect op de werkvloer; plezier hebben in het werk is onontbeerlijk. Als werknemers de vrijheid hebben om een counsellor te raadplegen, geeft dat het bedrijf het signaal af dat de werknemers het bedrijf ten harte gaan en het bedrijf zich inspant voor hun holistisch welzijn.

Ook in het kader van de vernieuwde arbo-wetgeving speelt Counselling een belangrijke rol. Doormiddel van begeleiding van zieke werknemers en door aandacht te hebben voor mensen die onder druk moeten presenteren.