Coaching

Coaching is een middel om het beste uit u zelf te halen. Veel topsporters hebben een persoonlijke coach. Iemand die aan de zijlijn staat en ze steunt en begeleidt om betere prestaties te kunnen leveren. Steeds vaker zie je een coach niet alleen in de sport of in het bedrijfsleven. Ook in privé situaties kan coaching ingezet worden. Veel mensen, ieder met een eigen reden, schakelen een coach in voor het verbeteren van een bepaalde situatie, om hen bij te staan en te motiveren.

Coaching is heel praktisch gericht en het uitgangspunt hoeft zeker niet een probleemsituatie te zijn. Een coach kan namelijk ook de persoonlijke groei stimuleren en is gericht op persoonlijke ontwikkeling in welke vorm dan ook. Maar een coach kan ook helpen de afstand tussen de huidige en gewenste situatie kleiner te maken.

De coach stimuleert uw zelfvertrouwen en helpt u met het bereiken van uw persoonlijke doelen. Samen met uw coach bepaalt u in effectieve en gestructureerde gesprekken uw doelen en maakt u afspraken hoe u dit gaat bereiken. Doelstellingplan en actieplan zoals die bij Counselling aan bod komen worden hierbij ingezet. Een coach is een objectieve, creatieve en inventieve buitenstaander, heeft een luisterend oor en helpt om problemen in het juiste perspectief te zien en op te lossen.