Leidinggevende heeft minder last van stress

AMSTERDAM – Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de Rijksuniversiteit Groningen.

Vrouwen ervaren net zo veel positieve gevoelens op het werk als mannen, maar ze blijken wel meer last te hebben van negatieve stressgevoelens als rusteloosheid, irritatie en nervositeit.

Volgens onderzoeker Frank Walter van de Rijksuniversiteit komt dat doordat vrouwen meer te maken hebben met de combinatie van werk en zorg die stressverhogend zou zijn.

Leidinggevenden voelen zich beter dan hun niet leidinggevende seksegenoten. Ze voelen zich creatiever en productiever, terwijl ze minder gestrest en minder vaak uitgeput zijn.

Leiding

Vrouwelijke leiders ervaren meer positieve emoties dan mannen in dezelfde functie, zoals energie en inspiratie. Wel hebben leidinggevende vrouwen altijd nog meer last van stress dan mannen.

De stress neemt af naarmate vrouwen meer te zeggen hebben op het werk. Leidinggevenden voelen zich minder overbelast. Bovendien blijkt hoe zwaarder de functie, des te minder last van stress.

Stress

Walter denkt dat de oorzaak ligt in het feit dat mensen met meer macht, meer regelmogelijkheden hebben. Doordat vrouwen meer grip op de situatie hebben, vermindert de stress.

Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, verwacht dat ook het selectieproces een rol speelt in de afname van stress. Mogelijk zijn de minder stressgevoelige vrouwen de vrouwen die leiding gaan geven.

[Bron: NU.nl 25-02-2010]