Ingrijpen bij privé problemen

Ingrijpen bij privé problemen
Wie privé problemen heeft, loopt vaak ook vast op zijn werk. Toch zullen veel werkgevers zich niet snel met een privésituatie bemoeien. Bedrijfscounselling is één van de methoden om dat wel te doen zonder dat de privacy in het gedrang komt.

Een bedrijfscounsellor is een professional op het gebied van sociale ondersteuning in relatie tot het werk. Hij/zij kan een vraagbaak zijn bij problemen op het werk, zoals conflicten of seksuele intimidatie. Maar de counsellor kan een werkgever ook helpen om op een fatsoenlijke en zorgzame wijze de grens tussen werk en privé te slechten, als dat in het belang is van zowel bedrijf als werknemer. En dit zonder dat de privacy van de medewerker in het gedrang komt.

Cruciale rol

Als een werkgever de hulp van een bedrijfscounsellor inroept, moet een medewerker met psychische of huishoudelijke

problemen daar natuurlijk zelf naartoe kunnen stappen. Maar het is ook denkbaar dat zijn of haar leidinggevende of de bedrijfsarts de werknemer doorverwijst. In onderling overleg kunnen de bedrijfscounsellor en de werknemer dan naar een oplossing zoeken, waarbij de bedrijfscounsellor een cruciale rol vervult door naar de juiste gespecialiseerde instanties te verwijzen.

Zo oefent de werkgever direct invloed uit op de snelheid waarmee een oplossing voor het probleem in zicht komt. Tegelijkertijd hoeft de werknemer niet het gevoel te krijgen dat zijn baas zich met zijn privéleven bemoeit.

Vertrouwelijk

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor counselling. Werknemers kunnen dan ook hun verhaal kwijt kunnen zonder angst dat hun collega’s of leidinggevenden van hun problemen horen. [Bron: ABvC]