Werknemers in dip

Werknemers in dip na reorganisatie
Steeds meer bedrijven vragen arbodiensten advies hoe ze na een ontslagronde de overgebleven werknemers gemotiveerd moeten houden. Was de vraag vóór de crisis hoe je werknemers vast kon houden, de nieuwe trend betreft het motiveren van de achterblijvers.

Extra begeleiding voor de zittenblijvers is absoluut noodzakelijk. Zij moeten na ontslagrondes vaak harder werken. Leuke collega’s zijn vaak weg. Tegelijkertijd mogen zittenblijvers niet klagen. Zij moeten immers blij zijn dat ze nog werk hebben. Het is echter zo dat wanneer werknemers hun emoties niet kwijt kunnen, er een nare sfeer kan ontstaan op de werkvloer. Bovendien raken werknemers snel ongemotiveerd of reageren zich af op leidinggevende. Kortom het is aan te bevelen dat werkgevers vóór een reorganisatie al maatregelen nemen.

Hier is een bedrijfscounsellor aan te bevelen! Deze kan als vertrouwenspersoon als aanspreekpunt dienen voor de werknemers. Maar ook na ontslagrondes zijn er nog genoeg mogelijkheden. Belangrijk is dat werkgever en werknemers met elkaar in gesprek komen. Zo gaan werknemers weer vertrouwen voelen.