Depressie/Depressief

Verschijnselen

Bij een depressie is de stemming abnormaal verlaagd. Er is dan sprake van een pathologische (=ziekelijke) daling van de stemming. Het is natuurlijk moeilijk om precies te zeggen waar de grens ligt tussen normale en een abnormale daling van de stemming. De overgang verloopt namelijk geleidelijk, net zoals de dag geleidelijk overgaat in de nacht. Toch wil men die grens graag zo nauwkeurig mogelijk aangeven. Hoe weet je anders of er wel of geen sprake is van een psychiatrische ziekte? Want net als ieder ziekte, zal ook een psychiatrische ziekte behandeld moeten worden. En gelukkig is dat bij een depressie bijna altijd ook goed mogelijk!

Bij een depressie kunnen zich erg veel verschillende verschijnselen voordoen. Het aantal en de aard hiervan kan van persoon tot persoon verschillen. Het is dan ook niet vreemd dat een depressie vaak kortere of langere tijd niet als zodanig wordt herkend.

Ondanks alle mogelijke verschillen zijn er twee verschijnselen die min of meer als kenmerkend beschouwd kunnen worden. Dat zijn de depressieve stemming en het feit, dat iemand nergens meer plezier aan kan beleven. Die twee kenmerken moeten beide aanwezig zijn, voordat er van een depressie gesproken mag worden. Hoe meer andere verschijnselen verder nog aanwezig zijn, des te ernstiger is de depressie.

Symptomen depressie

Depressieve stemming
Tijdens een depressie is er altijd sprake van een continu verlaagde stemming, waarbij ernstige bedroefdheid, pessimisme en gebrek aan zelfvertrouwen overheersen. Mat, down, neerslachtig, rot of in de put zitten. Alles wordt negatief ervaren. Soms zijn er huilbuien, maar meestal heeft men alleen maar het gevoel dat men moet huilen.

Geen plezier kunnen beleven
Niet meer kunnen genieten. Het gevoel hebben dat je geen gevoel meer hebt.

Interesseverlies
Minder of helemaal geen belangstelling meer voor alledaagse dingen zoals werk en hobby’s, kontakten met vrienden en familie vermijden.

Slaapstoornissen
Moeite hebben met in slaap te komen. Of na twee uur slapen alweer wakker worden en dat kan zich dan ook nog herhalen. Vaak wordt je ‘s morgens vroeg rond 4 of 5 uur wakker en dan ben je klaar wakker en val je niet meer in slaap. Wel heb je het gevoel dat je niet bent uitgerust. In enkele gevallen kan het voorkomen dat je juist meer slaapt.

Eetstoornissen
Verminderde eetlust kan optreden, met als gevolg gewichtsverlies. Omgekeerd kan ook enorme vreetbuien kunnen zich aandienen. Dan is een gewicht toename het gevolg.

Concentratieproblemen
Vaak is het moeilijk om de aandacht bij iets vast te houden. Het lezen van een boek lukt vaak haast niet meer. Televisie uitzendingen kunnen langs je heen gaan.

Dagschommelingen
Depressieve mensen kunnen meestal ’s morgens niet op gang komen. Omdat ze opzien tegen elke nieuwe dag. Vaak kan je je aan het einde van de dag beterde voelen. ’s Avond kan je je dan op je best voelen en niet meer voorstellen h