Steeds vaker kiezen jongeren voor Campagne Counselling

Faalangsten, fobieën, trauma’s in zeer korte tijd van je klachten af.

Steeds meer jongeren weten Campagne Counselling te vinden. Of ze worden doorgestuurd door de huisarts of via via of rechtstreeks via de website.
Veelal zijn de wachtlijsten bij GGZ of psychologen te lang om daar op te wachten of zijn er geen goede ervaringen wat maakt dat ze er voor kiezen naar Campagne Counselling te komen.
Doordat er snel resultaten behaald worden zijn er weinig sessies nodig en zijn hier geen wachtlijsten. Wat maakt dat je soms zelfs in dezelfde week al terecht kunt. Wat heel fijn is wanneer je zoveel last van je klachten ondervind.

emdrkind

Zo belde er een keer een moeder op dat ze doorverwezen was door de huisarts omdat haar dochtertje (rond de 8 jaar) slecht in slaap viel en nachtmerries had en overdag een slechte concentratie had. Dit was ontstaan nadat ze erg ziek was geweest en met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis moest. Hier was voor dat meisje een traumatische ervaring ontstaan. Met één EMDR sessie is dat trauma doorlopen en werd er een week later telefonisch contact op genomen met de moeder hoe het was en of er nog een sessie nodig was? Dit was echter niet meer nodig omdat het meisje weer heerlijk sliep en haar concentratie ook weer terug was, moeder was zeer dankbaar.

Faalangsten kunnen een zeer vervelend effect op je school en of studie hebben. Een moeder belde voor haar dochter (rond de 18 jaar) die een mbo opleiding doet en haar angst heeft deze niet te kunnen voltooien wanneer haar faalangsten aan het toenemen zijn en of ze geholpen kan worden. Negatieve ervaringen uit het verleden waarbij het toentertijd niet lukte maar die nu niet meer aan de orde zijn begonnen op te spelen tijdens praktijklessen waarbij prestatie druk toenam en perfectionisme in de weg zat.
Totaal waren er vijf sessies nodig en kreeg ze van haar omgeving terug te horen dat ze veranderd was, veel zelfverzekerder en rustiger en zelf kon ze ook merken dat ze geen stress meer ervaart bij de praktijklessen waar ze tegenaan liep. Ze is over gegaan en maakt haar laatste jaar nu veel zelfverzekerder af. Twee sessies EMDR en een aantal sessies cognitieve gedragstherapie, werken met de innerlijke criticus en ademhalingstherapie doormiddel van hartcoherentie hebben oa daartoe bij gedragen.

Een jongen rond de 19 kwam hier om van zijn smetvrees af te komen, deze was best hardnekkig en de rest vh gezin leed hier ook onder. Er was bij nader onderzoek een duidelijke start vd klachten waar te nemen. Moeder bleek zelf ook gevoelig voor dwangmatige handelingen maar bij haar zoon uitte het zich anders. Door duidelijke afspraken te maken grenzen te stellen zodat handelen naar die smetvrees ingeperkt werd en ouders advies kregen om hem niet meer tegemoet te komen zodat handelen ook niet in de hand gewerkt werd. inzichten mee te geven EMDR op incident in te zetten waardoor de klachten zijn begonnen en cognitieve gedragstherapie in te zetten was een vierde sessie niet meer nodig.

EMDR is ideaal om in te zetten bij kinderen omdat er niet te veel gepraat hoeft te worden, wat voor veel kinderen als prettig ervaren wordt en het zeer snel werkt. Tieners kunnen prima bij Campagne Counselling terecht. Maar bij jongere kinderen wordt er altijd wel aangeven wanneer er blijkt dat EMDR niet voldoende is, en er meer begeleiding nodig is, deze te zoeken bij een professionele kindertherapeut.
We werken graag samen en is er ook weleens een kinderpraktijk die kinderen doorstuurt voor alleen EMDR sessies. Meer weten over EMDR zie artikel.