Verbetering gezondheid werknemers levert bedrijfsleven €2,6 miljard op

Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks €2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer €400 per jaar.

Dit blijkt uit een doorrekening van CapGemini in opdracht van het ministerie van SZW. Gezonde werknemers zorgen ook voor een hogere productiviteit, als die door duurzaam werken met 1% toeneemt, dan levert dat jaarlijks €6 miljard op. Voor een bedrijf met 100 werknemers komt dit neer op een omzetstijging van €95.000 per jaar. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte deze resultaten vandaag bekend bij de start van de campagne ‘Duurzame inzetbaarheid’.

Duurzaam werken houdt in dat werkgevers en werknemers investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers. Het doel is dat mensen gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden. Het ministerie van SZW heeft daarom samen met 100 bedrijven – die al ervaring hebben met duurzaam werken – in kaart gebracht hoe andere werkgevers hier ook een succes van kunnen maken. Dit heeft het manifest met de titel ‘100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid …en we werken nog lang en gelukkig…’ opgeleverd. De Krom: ‘De cijfers bewijzen dat investeren in duurzame inzetbaarheid winst oplevert. Niet alleen voor bedrijven zelf maar ook voor de Nederlandse economie.’ Het manifest is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bedrijven

De Brabantse thuiszorgorganisatie Thebe Thuiszorg heeft het ziekteverzuim met 5% weten te verlagen. Voorheen zagen cliënten van Thebe soms wel 30 medewerkers per week, nu wordt de zorg verleend door kleine teams. De medewerkers zijn daardoor veel meer betrokken bij hun werk. Bij schoonmaakbedrijf Menno Sappé Reinigingsspecialisten is het ziekteverzuim gedaald van 12% naar 4,5%. Dat komt onder meer door nauwe samenwerking met de verzekeraar, de arbodienst en een speciaal spreekuur met een fysiotherapeut. De medewerkers worden ook jaarlijks gescreend op hun gezondheid.

Krappere arbeidsmarkt

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel mensen gaan dan met pensioen waardoor de beroepsbevolking afneemt. Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer. Nederlandse bedrijven en organisaties staan daarom voor een grote uitdaging: in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie op de wereldmarkten het hoofd te bieden. Werkgevers moeten daardoor meer doen om hun personeel te behouden én fit te houden voor hun steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten ervoor zorgen dat makkelijk inzetbaar zijn bij (verschillende) werkgevers. Zo vergroten ze hun kansen op werk.

Campagne

In de vandaag gestarte werkgeverscampagne Duurzame inzetbaarheidworden de ervaringen van werkgevers op de website Duurzameinzetbaarheid.nl voor iedereen toegankelijk gemaakt.  Alle voorbeelden, met berekeningen, zijn op deze site te zien. Ook het manifest is hier te vinden.

In het kader van de campagne komen er ook bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid met werkgevers. Die bijeenkomsten worden georganiseerd in verschillende regio’s en voor verschillende bedrijfstakken. Later komt er ook een campagne voor werknemers.

Documenten en publicaties

Manifest 100 werkgevers over duurzame inzetbaarheid

Staatssecretaris De Krom (SZW) informeert de Tweede Kamer over het project duurzame inzetbaarheid. Als onderdeel van dit project …

Kamerstuk | 10-10-2012 | SZW

[Bron: Rijksoverheid 22-10-2012]