Depressie verklaart hoog percentage verzuim

Psychische aandoeningen kosten de samenleving jaarlijks 12 miljoen gemiste werkdagen.

Chronische lichamelijke aandoeningen zorgen voor de hoogste ziekteverzuimkosten: €5,3 miljard ofwel 21,8 miljoen dagen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Lager opgeleiden, mensen met een lager inkomen en alleenstaanden melden zich vaker ziek. Zelfstandigen juist niet.

Een psychische aandoening hangt samen met gemiddeld tien en een halve dag extra verzuim per jaar. Voor een chronische lichamelijke aandoening was dat bijna elf dagen.

Psychische aandoeningen hebben vaak een groter effect op het werk dan lichamelijke aandoeningen.

Van de vijf aandoeningen die zorgen voor gemiddeld de meeste ziektedagen zijn er vier van psychische aard, namelijk drugsmisbruik, bipolaire stoornis, depressie en paniekstoornis.

Depressie

Ook is onderzocht hoeveel procent van het totaal aantal verzuimdagen van de hele werkende bevolking verklaard worden door psychische en lichamelijke aandoeningen. Alle lichamelijke aandoeningen samen verklaren een groter percentage van het totaal aantal verzuimdagen dan psyschische aandoeningen. Maar als je naar de afzonderlijke aandoeningen kijkt, staat er weer een psychische bovenaan: depressie.

Het voorkomen, genezen en beperken van de gevolgen van veel voorkomende aandoeningen zal een positief effect hebben op het terugdringen van ziekteverzuim en op het functioneren op het werk.
Omdat de verzuimkosten van aandoeningen vaak veel groter zijn dan de medische kosten ervan, zal preventie en behandeling van deze aandoeningen kosteneffectief zijn.

Landelijke studie

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2’ (Nemesis-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen Nederlandse bevolking, waarin ook gevraagd is naar chronische lichamelijke aandoeningen.

[Bron: Nu.nl 10-11-2011]