Relatiedipje? Drink samen een glaasje (of 2)

Samen genieten van een glaasje wijn kan de band tussen jou en je partner verbeteren, zo blijkt uit een Amerikaanse studie.

Alcohol kan, al naargelang de ingenomen hoeveelheid, zowel positieve als negatieve effecten op je relatie hebben. Aan het onderzoek namen 69 heteroseksuele koppels deel, van gemiddeld 20 tot 21 jaar. De meerderheid had een stabiele vaste relatie en 7 van de koppels waren getrouwd. Uit het onderzoek komt naar voren dat een hoge consumptie van alcohol niet in alle gevallen schadelijk is voor een relatie. Samen drinken is namelijk beter voor je relatie dan apart.

De partners die voor het onderzoek samen toostten voelden zich nauwer met elkaar verbonden en hadden de dag na de consumptie minder relatieproblemen  in vergelijking met mensen die zonder hun partner of helemaal niet drinken.

Het gaat wel om een opname van maximaal 1 tot 3 drankjes. Bij degenen die 4 drankjes of meer namen, traden er juist meer relatieproblemen op door hun drankgebruik.

Vrouwen hebben voordeel
De associatie tussen drinken en relaties was sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dit suggereert dat alcoholgebruik een grotere rol speelt in de liefde voor dames. Ze lijken meer met hun partner te drinken als antwoord op relatieproblemen, bijvoorbeeld wanneer ze het gevoel hebben een slechte band te hebben of wanneer ze denken dat ze zich slecht gedroegen tegenover hem de dag ervoor.

Vrouwen die samen met hun partner hebben gedronken zijn ook beter beschermd tegen de schadelijke effecten dan mannen; die hebben dat voordeel niet.

Vrouwen drinken ook significant meer op de dagen die volgen na een negatieve gebeurtenis met hun partners dan mannen.
(Redactie)

[Bron: AD.nl 26-05-2011]