Vijf mogelijke oorzaken van een burn-out

De diagnose burn-out betekent langdurige uitval en kost veel tijd, geld en energie. Er komt een extra druk op het team en op u als manager te staan. Er moet een invaller geregeld en ingewerkt worden, of de werkzaamheden moeten tijdelijk worden verdeeld binnen het team.

Dat kan extra werkdruk opleveren bij collega’s, en daardoor moet u uitkijken dat er op de afdeling geen domino-effect ontstaat. Ziektebegeleiding door manager, bedrijfsarts, sociaal medische team en anderen vragen ook extra aandacht en tijd. En laten we het leed bij de zieke medewerker niet vergeten, aldus een recente bijdrage in ┬áManagers Online.

Overbelasting
Burn-out is overbelasting en overbelasting betekent dat u te lang over uw eigen grenzen bent gegaan. Draagkracht en draaglast zijn uit balans geraakt.

Er is te veel energie gegeven en niet voor voldoende brandstof gezorgd. Vaak heeft iemand die een burn-out krijgt zelf niet in de gaten dat hij/zij op zijn/haar tenen loopt of wil dat voor zichzelf niet erkennen. Ontkenning of het niet herkennen van eigen stressklachten is een van de kenmerken bij een burnout.

De oorzaak van deze overbelasting, het niet aangeven of herkennen van grenzen, kan heel verschillend zijn. Ieder mens is uniek en heeft persoonlijke achterliggende redenen en oorzaken. Vijf mogelijkheden:

1. U heeft nooit geleerd om grenzen te stellen
U bent niet gewend om te zeggen dat iets niet bevalt of dat u moe bent. U hebt geleerd door te werken, niet te zeuren, door te gaan tot het af is en uw verantwoordelijkheid te nemen voor de klus.

2. U stelt te hoge eisen
Het is nooit goed genoeg wat u doet. U blijft verbeteren, u bent perfectionistisch. U wilt het graag voor iedereen goed doen.

3. U geeft niet gauw iets uit handen
U vindt alles interessant en leuk. U regelt ook liever alles zelf, dan is de klus sneller klaar en weet u tenminste dat het gebeurt zoals u dat wil.

4. Het werk past niet (meer) bij u
Er is een fusie of reorganisatie geweest, de werkzaamheden zijn veranderd. Of u had de inhoud van het werk anders ingeschat, maar ja…nu heeft u nog een inkomen. Of de promotie bevalt u niet, en u wilt liever terug naar uw oude functie.

5. De relatie met uw leidinggevende is niet goed
Hierdoor wilt of durft u niet in gesprek te gaan over wat er speelt. U gaat door op uw eigen manier, zoals u denkt dat het goed is.

Voorkomen

Wilt u burn-outklachten voorkomen of aanpakken, dan is het goed uit te zoeken welke oorzaken op u van toepassing zijn. Pas als u dit weet en aanpakt, kunt u een burn-out of een terugval voorkomen.

[Bron: Managers Online. 14-04-2011]