Steeds meer mannen depressief door werkloosheid

Mannen gaan een sombere toekomst tegemoet. Steeds meer mannen raken depressief omdat zij door de recessie hun banen verliezen en vrouwen de kostwinner worden, zo voorspellen psychiaters.

Dit meldt de Britse krant Daily Mail.

Van oudsher reiken vrouwen vaker uit naar hulp dan mannen, maar de psychiaters van het Emory University School of Medicine in Atlanta stellen dat het aantal depressies onder mannen de komende jaren zal stijgen en gelijk zal worden aan het aantal onder vrouwen.

Verschuivingen

Onderzoeker Boadie Dunlop: ‘Vrouwen zijn bijna twee keer zoveel geneigd om een depressie te ontwikkelen als mannen. Maar wij geloven dat dit zou kunnen veranderen in de komende decennia.’

Zoals Dunlop en zijn collega Tanja Mletzko in het British Journal of Medicine schrijven, zijn er twee belangrijke verschuivingen gaande in de Westerse maatschappij, die ervoor kunnen zorgen dat het aantal depressieve mannen stijgt.

Kostwinner

Aan de ene kant moedigt de samenleving mannen aan hun gevoelens vaker te bespreken en niet voor zich te houden. Aan de andere kant is er een herstructurering gaande waarbij traditionele mannenberoepen zoals fabriekswerk worden overgelaten aan goedkope arbeidskrachten in het buitenland en door technische vooruitgang verdwijnen.

Dit betekent volgens Dunlop dat Westerse vrouwen steeds vaker de kostwinner van een huishouden worden. ‘Vergeleken met vrouwen hechten mannen meer belang aan hun rol als verschaffers en beschermers van hun families. Dat mannen er niet in slagen kostwinner te zijn, wordt dan ook geassocieerd met depressie en huwelijksconflicten’.

[Bron: Elsevier 07-03-2011]