Stress door te veel drukte

Meer dan de helft van de Nederlanders tussen de 25 en 60 jaar zegt het regelmatig te druk te hebben. Van de vrouwen heeft 60% regelmatig te veel te doen. Van de mannen is dit 52%, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoe meer uren men werkt, hoe groter de stressgevoelens en de tijdsdruk. Van de vrouwen voelt bijna een derde zich een of meerdere keren per week in het dagelijks leven gejaagd. Van de mannen voelt ruim 20% wel eens stress door tijdsdruk. Ook hebben mannen en vrouwen het gevoel tekort te schieten op het werk.

Een aantal mogelijkheden kan de stress van het drukke bestaan verminderen. Bijvoorbeeld schooltijden die beter aansluiten bij het werk, ruimere winkeltijden of flexibel werken. Ruim 40% denkt dat de balans tussen werk en privé beter wordt, wanneer de werktijden beter op het gezinsleven worden afgestemd. Uit onderzoek van TNS Nipo is al eerder gebleken dat bij ruim de helft van de werkenden de mogelijkheden tot flexibel werken een doorslaggevende voorwaarde zijn bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Het kabinet is van plan het flexibel werken te bevorderen. De regels over werkomstandigheden en arbeidstijden worden nader bekeken en belemmeringen voor flexibel werken dienen te worden weggewerkt.

[Bron: Managersonline 15-11-2010]