Minder stress door flexibel werken

DEN HAAG – Flexibel werken leidt tot minder stress, minder files, meer betaald werk en minder beroep op kinderopvang. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van OCW (Onderwijs) en van VWS (Volksgezondheid).

De resultaten werden maandag bekendgemaakt bij de start van de Week van het nieuwe werken, die de afsluiting is van een campagne op initiatief van de stichting Natuur en Milieu.

In de Week van het nieuwe werken worden werkgevers en werknemers opgeroepen om meer te experimenten met werk dat minder gebonden is aan tijdstip, plaats en duur.

In het onderzoek geeft 85 procent van de Nederlanders aan positief te staan tegenover flexibel werken.

Vooral in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening wordt al flexibel gewerkt.

Balans

Het kabinet wil mensen in staat stellen een goede balans te vinden tussen betaald werk, zorgtaken, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd. Als mensen beter in staat zijn dit goed te combineren zijn ze geneigd om meer betaald werk te gaan verrichten.

Ruim een derde van de Nederlanders geeft aan flexibel te werken. Van hen varieert driekwart de begin- en eindtijden van het werk. Mannen werken ongeveer even vaak flexibel als vrouwen. De belangrijkste redenen om dat te doen zijn de zorg voor kinderen of andere familieleden en beperking van de reistijd.

Niet toegestaan

Bij 90 procent van de mensen die niet flexibel werken, is dat niet toegestaan. Als het wel zou mogen, zou 60 procent van hen vermoedelijk of zelfs zeker flexibel gaan werken. Voor meer dan de helft van de werkende Nederlanders is flexibel werken dan ook een belangrijke of doorslaggevende voorwaarde bij het zoeken naar een nieuwe baan.

In het onderzoek ondervroeg TNS NIPO vorige maand 795 Nederlanders van 18 tot 65 jaar.

[Bron: Nu.nl 09-11-2010]