Depressie verborgen leed onder jongeren

NIJMEGEN – Angst en depressie zijn een veel groter probleem onder jongeren dan tot voor kort bekend was.

Uit onderzoek blijkt dat 37.000 jongeren van 12 jaar en ouder aan een depressie lijdt. Van de jongeren onder de 18 jaar heeft 15 procent wel eens een depressieve periode meegemaakt.

Die cijfers komen naar voren op het symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek, dat de Radboud Universiteit in Nijmegen voor de 27e keer organiseert.

Ernstige gevolgen

Een depressie of klachten die daarop lijken kan de schoolcarri├Ęre van jongeren ernstig be├»nvloeden. Niet zelden blijkt dat agressieve of criminele jongeren ook aan angst of depressie lijden.

De maatschappelijke kosten van deze problemen zijn dan ook veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen, aldus de organisatie van het symposium.

Wetenschappers presenteren in Nijmegen onder meer resultaten van nieuwe behandelingen voor jongeren, zoals via nieuwe media. Ook het populaire mindfullness, een manier van denken, komt aan de orde. Donderdagmiddag is bestemd voor studenten; vrijdag is het de beurt aan 350 wetenschappers van onder meer het Trimbos Instituut en academisch instituut voor jeudgpsychiatrie De Bascule.

[Bron: Nu.nl 19-11-2010]