Depressie en buikvet gaan vaak samen

Uit onderzoek van promovenda van Nicole Vogelzangs blijkt dat depressieve ouderen vaak meer buikvet ontwikkelen dan ouderen die  niet depressief zijn. Ook blijkt dat ouderen met veel buikvet een grotere kans hebben op een depressie.

“Vogelzangs deed onderzoek naar de relatie tussen depressieve klachten en het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een verzameling risicofactoren voor hart- en vaatziekten, die vaak samen voorkomen: overgewicht (met name rondom de buik), verstoorde cholesterolwaardes, hoge bloeddruk en hoge bloedsuikerspiegels.”

Vogelzangs wijst met haar studie aan dat er een vicieuze cyclus is tussen buikvet en depressieve klachten en metabole ontregelingen.

Ouderen met relatief veel buikvet herstellen bovendien ook minder snel van een depressie.

Vogelzangs concludeert zelfs dat de klachten zo sterk samenhangen dat er misschien wel gesproken kan worden van een afzonderlijk ziektebeeld: een metabole depressie.

Stresshormoon

Het stresshormoon Cortisol is mogelijk de verbindende factor tussen buikvet en depressie. Het blijkt dat alleen depressieve ouderen die verhoogde cortisolwaardes hebben vaker last hebben van het metabool syndroom.

Alert

Vogelzangs pleit ervoor alert te zijn op metabole ontregelingen bij depressieve patiënten. Het behandelen van de metabole klachten kan de gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren en mogelijk zelfs een hartaanval voorkomen.

[Bron: Psychologie.nieuslog.nl 25-04-2010]