Migraine en depressie delen genetische oorzaak

Mensen die lijden aan migraine-aanvallen zijn statistisch gezien twee keer zo vaak depressief als mensen zonder migraine. Er werd altijd gedacht dat de hevige hoofdpijn voor depressie zorgde, maar beide ziekten lijken door dezelfde genen veroorzaakt te worden.

Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Leiden, meldt Time magazine.

De onderzoekers hielden een groot onderzoek onder 977 Nederlanders uit het zuidwesten van Nederland die aan elkaar verwant zijn. Door een grote familie te onderzoeken, kan genetisch onderzoek goed worden uitgevoerd. De 977 personen zijn telefonisch geïnterviewd.

Depressief
Ongeveer een kwart van de familieleden met migraine-aanvallen was depressief, tegen 12 procent van de familieleden zonder hoofdpijn. De mensen die lijden aan ‘aura migraine,’ en die dus lichtflitsen zien tijdens hun aanvallen hebben de grootste kans ook depressief te worden.

Uit sommige studies bleek dat mensen die aan migraine lijden vier keer zoveel kans op depressies hebben, namelijk 46 procent in plaats van ongeveer 11. De Nederlandse studie laat een twee keer zo grote kans zien. Dat komt volgens de onderzoekers doordat ze een erg strenge definitie van migraine hebben genomen, niet elke hoofdpijn is migraine.

Dat er nog steeds een verband met depressie wordt gevonden, duidt volgens de onderzoekers sterk op een gedeelde genetische oorzaak.

[Bron: Elsevier 16-2-2010]