Burnout: Arbeidsongeschikt

Uitspraak arbeidsongeschikt door burn-out.
Het gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat een werkgever het risico van een burnout niet zomaar bij een werknemer mag neerleggen. Het ging om een zaak die door FNV Bureau Beroepsziekten (BBZ) was aangespannen namens een werknemer die door een burn-out volledig arbeidsongeschikt is geworden. Zo valt te lezen op de site van BBZ.

Volgens BBZ betekent de uitspraak ook dat een werkgever een deugdelijk beleid moet hebben ter voorkoming van stelselmatige overbelasting van werknemers.

Lees Meer

[Bron: Nieuwsbrief ABvC]