Negatieve emoties erfelijk

Brussel: Negatieve emoties, zoals angst en een depressief gevoel, zijn voor een groot deel erfelijk bepaald.

Tot nu toe dachten wetenschappers dat angst- en depressiestoornissen voornamelijk voortkomen uit ervaringen in het verleden.

Dat heeft psychiater Chris Baeken van de Vrije Universiteit Brussel vastgesteld na onderzoek onder een grote groep jonge vrouwen van rond de 24 jaar, die hij foto’s van babygezichtjes voorlegde. Het is bekend dat zulke foto’s doorgaans sterke emoties bij jonge vrouwen oproepen. De vrouwen zagen foto’s van lachende en blije baby’s, maar ook beelden van kinderen met ernstige huisafwijkingen. Het bleek dat de proefpersonen die van nature een sterke neiging hebben om leed te vermijden, veel langer hun aandacht vestigden op de akelige plaatjes.

Kwetsbaar
Zelfs vrouwen die nog nooit psychische problemen hadden gehad, bleken kwetsbaarder voor het zien en verwerken van de negatieve emoties in vergelijking met leeftijdgenoten die niet van nature angstig zijn. Baeken stelt dat in toekomstig neurobiologisch onderzoek rekening moet worden gehouden met de genetische blauwdruk van mensen voor emoties.
In hoeverre de genetische aanleg emotioneel gedrag precies bepaalt, moet nader worden onderzocht, aldus de Belgische psychiater.

[Bron: Nu.nl 29/10/2009]