Rolstress bij hoger opgeleiden

Hoger opgeleiden hebben last van rolstress
Veel hogeropgeleiden ondervinden gezondheidshinder van hun werk, zo blijkt uit een studie van de Belgische socioloog Christophe Vanroelen van de Vrije Universiteit Brussel. Volgens Varoelen onstaat door de steeds hogere werkdruk een nieuw fenomeen: rolstress

Rolstress onstaat doordat hooggeschoolde werknemers moeite hebben met het combineren van werk en privé, en met het blijven voldoen aan steeds toenemende verwachtingen.

Volgens Vanroelen is het traditionele arbobeleid vooral gericht op de lagere sociale klassen. Er wordt van uitgegaan dat mensen uit een lagere sociale klasse, die veel fysiek werk verrichten en weinig zeggenschap hebben over de inrichting van hun werk, meer gezondheidsklachten ontwikkelen.

Arbobeleid richt zich dan ook niet op het nieuwe fenomeen, het zogeheten “hoge eisencluster”voor wie zware, immateriële taakeisen een last vormen. Vanroelen stelt dat hoogopgeleiden veel last hebben van overvolle agenda’s en onvoorspelbare roosters.

Rolstress ontstaat ook door een onduidelijke rol van de manager: deze is supervisor, maar tegelijkertijd ook collega. Volgens Vanroelen wijst alles erop dat de Europese samenleving de grenzen van de efficiency hebben bereikt.

Bron: www.express.be, gebaseerd op Arbo magazine